מגרש בשדה משה

מגרש בודד בשדה משה500 מ"ר, 225 מ"ר זכויות בניה עם אופציה לבניית מרתף