בשדרות גת
⚡דירת 3 חדרים בקומת קרקע
⚡ מושכרת כיום עם שוכר מצוין!
⚡ קיימות זכויות בנייה נוספות