במושב ליד קרית גת, מבנה תעשייה מבודד, עצמאי, חדש , בטון+ איסכורית,

מחיר כולל ארנונה, חשמל במידה, מים.6.20 עד 5.20 גובה