דירת 4 חד’ חדשה!

קומה 5 בבניינים הנמוכים של גינדי בכרמי גת,

רשתות ומזגן מיני מרכזי