מגרש 282 מ”ר ברובע 01 – עם תוכניות מוכנות לבנייה מצויינות שולמו כל הוצאות הפיתוח – המגרש רשום בטאבו