1000-3000 גובה 7/14 מבנה חדש ומסודר, יפה גם מבחוץ, ממוקם באזור תעשייה קרית גת, קרוב לאינטל סמוך לכביש 6