בית קרקע 5 חד’

במפלס אחד, 190 מ”ר בנוי על מגרש של 1700 מ”ר.

למביני עניין!