291 מ”ר מעבדות, קלין רום,
מתאים לחברות שעוסקות בצנרת נקיה