למכירה מגרש בגודל 324 מר בכרמי גת מתחם 03/04 מוכן לבנייה