מבנה לתעשייה כ-1300 בנוי + חצר תפעולית גדולה בא.ת, גובה 6-9 + משרדים