1000 מ”ר בנוי על מגרש 5600 מר ניתן להתאים לפי דרישה