דירת גג במיקום מרכזי
4 חדרים בקומה 3 ואחרונה
מעל קניון גת סנטר
96 מ”ר גודל דירה + גג בגודל 40 מ”ר בטאבו!
בגג נקודות מים וחשמל
מרפסת נוספת בדירה
מזגן בכל חדר
מושכרת