מגרש 867 מ”ר עם זכויות בניה ל2 בתים, עליו בנוי בית קטן כ65 מ”ר