דופלקס 5 חד’ ברובע הבנים, כ120 מ”ר ומרפסת 16 מ”ר צופה לפארק. פינוי מהיר!