נדל"ן מסחרי

להשכרה מבנה לאחסנה באחוזם

אחוזם

400 מ"ר

מיידי

40 ₪ למ"ר

להשכרה מבנה תעשייה מתאים למפעל מזון

קרית גת

2500 מ"ר

מיידי

50 ₪ למ"ר

להשכרה ברחוב הברזל מבנה מסחרי 550 מ"ר עם גלריה

קרית גת

550 מ"ר

50 ₪ למ"ר

להשכרה ברחוב הברזל מבנה תעשייה 1800 מ"ר

קרית גת

1800 מ"ר

50 ₪ למ"ר

להשכרה ברחוב הברזל- חצר תפעולית 7 דונם

קרית גת

7000 מ"ר

15 ₪ למ"ר

להשכרה ברחוב ניסן מבנה תעשייה/ אחסנה

קרית גת

300 מ"ר

מיידי

14,000 ₪