מהו היתר בנייה?

היתר בנייה הוא למעשה המסמך בו מפורטים כל הנתונים החשובים אודות המבנה מבחינה טכנית. כמו כן מצורפים אל היתר הבנייה כל האישורים נטעם הגורמים הרלוונטיים הכוללים פיקוח על התכנון והבנייה, היתר בנייה נדרש בכל מקרה של הקמת מבנה חדש או הריסתו, הקמה מחדש או שיפוצו. כמו כן נדרש אישור בכל מקרה של בניית חלון חיצוני לבית או לבניין, סגירה של מרפסת או חניה מקורה, בניית גדר לבית או לבניין, בניית פרגולה או סככה, קירוי מרפסת קיימת ועוד. כל שינוי בקירות החיצוניים מצריך גם הוא אישור.

למידע נוסף אודות טיפול בהיתר בנייה>>